Một mạch dao động LC . Điện áp giữa hai bản tụ là [tex]u = 5\sin {10^4}t\left( V \right)[/tex] C = 0,4\mu F . Biểu thức cường độ dòng điện trong khung là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động LC . Điện áp giữa hai bản tụ là [tex]u = 5\sin {10^4}t\left( V \right)[/tex] C = 0,4\mu F . Biểu thức cường độ dòng điện trong khung là

  • A [tex]i = {210^{ - 2}}\sin ({10^4}t + {\pi \over 2})\left( A \right)[/tex]
  • B [tex]i = {210^{ - 3}}\sin ({10^4}t - {\pi \over 2})\left( A \right)[/tex]
  • C [tex]i = 0,2\sin ({10^4}t)\left( A \right).[/tex]
  • D [tex]i = 2\sin ({10^4}t + {\pi \over 2})\left( A \right)[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu