Mạch dao động của máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm biến thiên từ [tex]0,5\mu H{\rm{ }} \Rightarrow 10\mu H[/tex] và một tụ điện có điện dung biến thiên từ [tex]20pF \Rightarrow 500pF[/tex] . Máy thu có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng lớn nhất là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch dao động của máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm biến thiên từ [tex]0,5\mu H{\rm{ }} \Rightarrow 10\mu H[/tex] và một tụ điện có điện dung biến thiên từ [tex]20pF \Rightarrow 500pF[/tex] . Máy thu có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng lớn nhất là

  • A 466,4m.
  • B 332,1m.
  • C 133,3m.
  • D 233,1m.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu