Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một tụ xoay có điện dung biến đổi: 47pF \le C \le 270pF và một cuộn tự cảm L . Muốn máy này thu được các sóng điện từ có bước sóng 13m \le \lambda \le 556m thì L phải nằm trong giới hạn hẹp nhất là bao nhiêu? Cho [tex]c{\rm{ }} = {\rm{ }}{3.10^8}m/s[/tex] . Lấy [tex]{\pi ^2} = 10.[/tex]

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một tụ xoay có điện dung biến đổi: 47pF \le C \le 270pF và một cuộn tự cảm L . Muốn máy này thu được các sóng điện từ có bước sóng 13m \le \lambda \le 556m thì L phải nằm trong giới hạn hẹp nhất là bao nhiêu? Cho [tex]c{\rm{ }} = {\rm{ }}{3.10^8}m/s[/tex] . Lấy [tex]{\pi ^2} = 10.[/tex]

  • A 0,999\mu H \le L \le 318\mu H.
  • B 0,174\mu H \le L \le 318\mu H.
  • C 0,999\mu H \le L \le 1827\mu H.
  • D 0,174\mu H \le L \le 1827\mu H.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu