Một tụ điện có điện dung C=5.07µF được tích điện đến điện áp Uo. Sau đó hai đầu tụ được đấu vào hai đầu của một cuộn dây có độ tự cảm bằng 0,5H. Bỏ qua điện trở thuần của cuộn dây và dây nối. Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu q=Qo/2 là ở thời điểm nào? (tính từ lúc khi t = 0 là lúc đấu tụ điện với cuộn dây).

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một tụ điện có điện dung C=5.07µF được tích điện đến điện áp Uo. Sau đó hai đầu tụ được đấu vào hai đầu của một cuộn dây có độ tự cảm bằng 0,5H. Bỏ qua điện trở thuần của cuộn dây và dây nối. Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu q=Qo/2 là ở thời điểm nào? (tính từ lúc khi t = 0 là lúc đấu tụ điện với cuộn dây).

  • A [tex]5,{833.10^{ - 3}}s.[/tex]
  • B [tex]8,{333.10^{ - 3}}s.[/tex]
  • C [tex]10,{832.10^{ - 3}}s.[/tex]
  • D [tex]4,{167.10^{ - 3}}s.[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu