Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động riêng). Điện áp cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là {U_0},{I_0} . Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị {{{I_0}} \over 2} thì độ lớn điện áp giữa hai bản tụ điện là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động riêng). Điện áp cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là {U_0},{I_0} . Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị {{{I_0}} \over 2} thì độ lớn điện áp giữa hai bản tụ điện là

  • A [tex]{{\sqrt 3 } \over 2}{U_0}.[/tex]
  • B {1 \over 2}{U_0}.
  • C [tex]{{\sqrt 3 } \over 4}{U_0}.[/tex]
  • D {3 \over 4}{U_0}.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu