[tex]Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 10^4}rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10-9C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10-6A thì điện tích trên tụ điện là[/tex]

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

[tex]Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 10^4}rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10-9C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10-6A thì điện tích trên tụ điện là[/tex]

  • A [tex]{8.10^{ - 10}}C[/tex]
  • B [tex]{6.10^{ - 10}}C[/tex]
  • C [tex]{4.10^{ - 10}}C[/tex]
  • D [tex]{2.10^{ - 10}}C[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu