Trong một mạch dao động, điện tích của tụ điện biến thiên theo quy luật: [tex]q = 2,{5.10^{ - 6}}\cos \left( {{{2.10}^{ - 3}}\pi t} \right)\left( C \right)[/tex] . Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong một mạch dao động, điện tích của tụ điện biến thiên theo quy luật: [tex]q = 2,{5.10^{ - 6}}\cos \left( {{{2.10}^{ - 3}}\pi t} \right)\left( C \right)[/tex] . Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

  • A [tex]i = {5.10^{ - 3}}\cos \left( {{{2.10}^{ - 3}}\pi t} \right)\left( A \right)[/tex]
  • B [tex]i = {2.10^{ - 3}}\cos \left( {{{2.10}^{ - 3}}\pi t - {\pi \over 2}} \right)\left( A \right)[/tex]
  • C [tex]i = {2.10^{ - 3}}\cos \left( {{{2.10}^{ - 3}}\pi t + {\pi \over 2}} \right)\left( A \right)[/tex]
  • D [tex]i = {5.10^{ - 3}}\cos \left( {{{2.10}^{ - 3}}\pi t + {\pi \over 2}} \right)\left( A \right)[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu