Mạch dao động LC có cường độ dòng điện cực đại {I_0} = 10mA , điện tích cực đại của tụ điện là [tex]{Q_0} = {4.10^{ - 8}}C[/tex] . Biết điện dung của tụ điện C = 800pF . Tần số dao động trong mạch và hệ số tự cảm của cuộn dây là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch dao động LC có cường độ dòng điện cực đại {I_0} = 10mA , điện tích cực đại của tụ điện là [tex]{Q_0} = {4.10^{ - 8}}C[/tex] . Biết điện dung của tụ điện C = 800pF . Tần số dao động trong mạch và hệ số tự cảm của cuộn dây là:

  • A f = 30kHz,L = 0,03H
  • B f = 60kHz,L = 0,02H
  • C f = 40kHz,L = 0,2H
  • D f = 40kHz,L = 0,02H

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu