Một mạch dao động LC, gồm tụ điện có điện dung C = 8nF và 1 cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2mH. Biết điện áp cực đại trên tụ 6V. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6mA, thì điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm gần bằng

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch dao động LC, gồm tụ điện có điện dung C = 8nF và 1 cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2mH. Biết điện áp cực đại trên tụ 6V. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6mA, thì điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm gần bằng

  • A 4V
  • B 3,6V
  • C 3V
  • D 5,2V

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu