Một mạch LC đang dao động tự do, người ta đo được điện tích cực đại trên 2 bản tụ điện là và dòng điện cực đại trong mạch là . Nếu dùng mạch này làm mạch chọn sóng cho máy thu thanh, thì bước sóng mà nó bắt được tính bằng công thức:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một mạch LC đang dao động tự do, người ta đo được điện tích cực đại trên 2 bản tụ điện là và dòng điện cực đại trong mạch là . Nếu dùng mạch này làm mạch chọn sóng cho máy thu thanh, thì bước sóng mà nó bắt được tính bằng công thức:

  • A [tex]\lambda {\rm{ }} = {\rm{ }}{{2\pi c{I_0}} \over {{Q_0}}}.[/tex]
  • B [tex]\lambda {\rm{ }} = {\rm{ }}2\pi c\sqrt {{Q_0}{I_0}} .[/tex]
  • C [tex]\lambda {\rm{ }} = {\rm{ }}2\pi c{Q_0}{I_0}.[/tex]
  • D [tex]\lambda {\rm{ }} = {\rm{ }}{{2\pi c{Q_0}} \over {{I_0}}}.[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu