Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là {Q_0} và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là {I_0} thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là {Q_0} và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là {I_0} thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là

  • A [tex]T = 2\pi {{{I_0}} \over {{Q_0}}}[/tex]
  • B [tex]T = 2\pi LC[/tex]
  • C [tex]T = 2\pi {{{Q_0}} \over {{I_0}}}[/tex]
  • D [tex]T = {{2\pi } \over {\sqrt {L.C} }}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu