Một đoạn mạch gồm cuộn dây có cảm kháng và tụ điện có điện dung mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức . Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một đoạn mạch gồm cuộn dây có cảm kháng và tụ điện có điện dung mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức . Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch là:

  • A [tex]u = 25\sqrt 2 \sin \left( {100\pi t - {\pi \over 4}} \right)(V)[/tex]
  • B [tex]u = 5\sqrt 2 \sin \left( {100\pi t - {\pi \over 2}} \right)(V)[/tex]
  • C [tex]u = 5\sqrt 2 \sin \left( {100\pi t - {\pi \over 4}} \right)(V)[/tex]
  • D [tex]u = 25\sqrt 2 \sin \left( {100\pi t + {\pi \over 4}} \right)(V)[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu