Một tụ điện có điện dung 4mF được tích điện đến một điện áp xác định. Sau đó người ta nối hai bản tụ điện với hai đầu của một cuộn dây có độ tự cảm L = 0,01H , điện trở thuần của cuộn dây và của dây nối không đáng kể. Tính thời gian ngắn nhất kể từ lúc nối thì điện tích của tụ điện chỉ còn một nửa giá trị ban đầu [tex]\left( {{\pi ^2} = 10} \right)[/tex] .

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một tụ điện có điện dung 4mF được tích điện đến một điện áp xác định. Sau đó người ta nối hai bản tụ điện với hai đầu của một cuộn dây có độ tự cảm L = 0,01H , điện trở thuần của cuộn dây và của dây nối không đáng kể. Tính thời gian ngắn nhất kể từ lúc nối thì điện tích của tụ điện chỉ còn một nửa giá trị ban đầu [tex]\left( {{\pi ^2} = 10} \right)[/tex] .

  • A {1 \over {150}}s
  • B {1 \over {300}}s
  • C {1 \over {240}}s
  • D {1 \over {360}}s

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu