Tìm phát biểu sai về sóng điện từ.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Tìm phát biểu sai về sóng điện từ.

  • A Mạch LC hở và sự phóng điện là các nguồn phát sóng điện từ.
  • B Các vectơ E và B cùng tần số và cùng pha.
  • C Sóng điện từ truyền được trong chân không với vận tốc truyền [tex]v \approx {3.10^8}\left( {m/s} \right)[/tex]
  • D Các vectơ E và B cùng phương, cùng tần số.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu