Một bánh xe quay đều xung quanh một trục cố định, trong một phút quay được 3600 vòng. Tốc độ góc của bánh xe này là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh xe quay đều xung quanh một trục cố định, trong một phút quay được 3600 vòng. Tốc độ góc của bánh xe này là:

  • A [tex]60 \pi[/tex] rad/s
  • B [tex]120 \pi[/tex] rad/s
  • C [tex]180 \pi[/tex] rad/s
  • D [tex]360 \pi[/tex] rad/s

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu