Một bánh xe quay đều xung quanh một trục cố định với tốc độ góc 180 (rad/s). Hỏi trong 3 s bánh xe quay được một góc bao nhiêu?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh xe quay đều xung quanh một trục cố định với tốc độ góc 180 (rad/s). Hỏi trong 3 s bánh xe quay được một góc bao nhiêu?

  • A 180 rad
  • B 360 rad
  • C 240 rad
  • D 540 rad

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu