Một vật rắn quay quanh một trục cố định đi qua vật có phương trình chuyển động [tex]\varphi = 20 + t^2[/tex] ( \varphi tính bằng rad, t tính bằng giây). Tốc độ góc và góc mà vật quay được sau thời gian 5 s kể từ thời điểm t = 0 lần lượt là :

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một vật rắn quay quanh một trục cố định đi qua vật có phương trình chuyển động [tex]\varphi = 20 + t^2[/tex] ( \varphi tính bằng rad, t tính bằng giây). Tốc độ góc và góc mà vật quay được sau thời gian 5 s kể từ thời điểm t = 0 lần lượt là :

  • A 10 rad/s và 35 rad
  • B 5 rad/s và 25 rad
  • C 10 rad/s và 25 rad
  • D 5 rad/s và 35 rad

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu