Một cái đĩa ban đầu đứng yên bắt đầu quay nhanh dần quanh một trục cố định đi qua đĩa với gia tốc góc không đổi bằng 4 rad/s2. Góc mà đĩa quay được sau thời gian 5 s kể từ khi đĩa bắt đầu quay là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một cái đĩa ban đầu đứng yên bắt đầu quay nhanh dần quanh một trục cố định đi qua đĩa với gia tốc góc không đổi bằng 4 rad/s2. Góc mà đĩa quay được sau thời gian 5 s kể từ khi đĩa bắt đầu quay là

  • A 40 rad
  • B 200 rad
  • C 100 rad
  • D 50 rad

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu