Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định xuyên qua vật. Hai điểm A và B trên vật rắn (không thuộc trục quay), cách trục quay lần lượt rA và rB ( r_A \not= r_B ). Chọn phương án đúng.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định xuyên qua vật. Hai điểm A và B trên vật rắn (không thuộc trục quay), cách trục quay lần lượt rA và rB ( r_A \not= r_B ). Chọn phương án đúng.

  • A ở cùng một thời điểm, có cùng tốc độ dài.
  • B ở cùng một thời điểm, không cùng gia tốc góc
  • C ở cùng một thời điểm, có cùng tốc độ góc.
  • D quay được những góc không bằng nhau trong cùng một khoảng thời gian.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu