Đơn vị của gia tốc hướng tâm trong chuyển động quay của vật rắn là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Đơn vị của gia tốc hướng tâm trong chuyển động quay của vật rắn là

  • A rad/s
  • B [tex]rad /s^2[/tex]
  • C [tex]m/s^2 [/tex]
  • D m/s

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu