Phương trình động lực học của một rắn quay là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phương trình động lực học của một rắn quay là

  • A M = I.\gamma
  • B [tex]\phi = \phi _0 + \omega t + {1 \over 2}\gamma t^2 [/tex]
  • C M= F.d
  • D [tex]L= I \omega [/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu