Hai đĩa có ổ trục được lắp vào cùng một cái trục. Đĩa thứ nhất có momen quán tính 3,3 kgm2, được làm quay với tốc độ góc 450 vòng/phút. Đĩa thứ hai có momen quán tính 6,6 kgm2, được làm quay với với tốc độ góc 900 vòng/phút ngược chiều đĩa thứ nhất. Sau đó cho chúng ghép sát nhau để chúng quay như một đĩa. Tính vận tốc góc sau khi ghép?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hai đĩa có ổ trục được lắp vào cùng một cái trục. Đĩa thứ nhất có momen quán tính 3,3 kgm2, được làm quay với tốc độ góc 450 vòng/phút. Đĩa thứ hai có momen quán tính 6,6 kgm2, được làm quay với với tốc độ góc 900 vòng/phút ngược chiều đĩa thứ nhất. Sau đó cho chúng ghép sát nhau để chúng quay như một đĩa. Tính vận tốc góc sau khi ghép?

  • A 30 [tex]\pi[/tex] (rad/s)
  • B 5 [tex]\pi[/tex] (rad/s)
  • C 45 [tex]\pi[/tex] (rad/s)
  • D 15 [tex]\pi[/tex] (rad/s)

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu