Một momen lực không đổi 30N.m tác dụng vào một bánh đà có momen quán tính 6 kgm2. Thời gian cần thiết để bánh đà đạt tới tốc độ góc 120 rad/s từ trạng thái nghỉ là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một momen lực không đổi 30N.m tác dụng vào một bánh đà có momen quán tính 6 kgm2. Thời gian cần thiết để bánh đà đạt tới tốc độ góc 120 rad/s từ trạng thái nghỉ là

  • A 24s
  • B 36s
  • C 12s
  • D 18s

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu