Một bánh đà có mômen quán tính 2 kgm2, quay với tốc độ góc 900 rad/s. Động năng quay của bánh đà là:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh đà có mômen quán tính 2 kgm2, quay với tốc độ góc 900 rad/s. Động năng quay của bánh đà là:

  • A 8,1 MJ
  • B 9 KJ
  • C 9 MJ
  • D 8,1 KJ

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu