Công để tăng tốc một cánh quạt từ trạng thái nghỉ đến khi có tốc độ góc 50 rad/s là 4000 J. Hỏi momen quán tính của cánh quạt bằng bao nhiêu?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Công để tăng tốc một cánh quạt từ trạng thái nghỉ đến khi có tốc độ góc 50 rad/s là 4000 J. Hỏi momen quán tính của cánh quạt bằng bao nhiêu?

  • A [tex]1,2 kg.m^2 [/tex]
  • B [tex]0,6 kg.m^2[/tex]
  • C [tex]0,8 kg.m^2[/tex]
  • D [tex]0,4 kg.m^2[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu