Công để tăng tốc một cánh quạt có momen quán tính I = 0,8 kg.m2 từ trạng thái nghỉ đến khi có tốc độ góc [tex]\omega[/tex] là 400 J. Hỏi khi đó tốc độ góc của cánh quạt bằng bao nhiêu?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Công để tăng tốc một cánh quạt có momen quán tính I = 0,8 kg.m2 từ trạng thái nghỉ đến khi có tốc độ góc [tex]\omega[/tex] là 400 J. Hỏi khi đó tốc độ góc của cánh quạt bằng bao nhiêu?

  • A 100 rad/s
  • B 31,62 rad/s
  • C 316,20 rad/s
  • D 50rad/s

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu