Hai bánh xe A và B có cùng động năng quay, tốc độ góc [tex]\omega _A = 5\omega _B [/tex] . Tỉ số momen quán tính IB : IA đối với trục quay đi qua tâm của A và B có giá trị nào sau đây?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hai bánh xe A và B có cùng động năng quay, tốc độ góc [tex]\omega _A = 5\omega _B [/tex] . Tỉ số momen quán tính IB : IA đối với trục quay đi qua tâm của A và B có giá trị nào sau đây?

  • A 25
  • B 0,4
  • C 0,02
  • D 0,04

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu