Chọn câu sai:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu sai:

  • A Gia tốc góc đặc trưng cho sự biến đổi nhanh chậm của tốc độ góc.
  • B Vật quay nhanh dần đều có gia tốc góc dương.
  • C Khi vật rắn chuyển động quay với vận tốc góc biến đổi theo thời gian, ta nói vật chuyển động quay có gia tốc góc.
  • D Vật rắn chuyển động quay nhanh dần nếu các véc tơ gia tốc góc \overrightarrow \gamma và vận tốc [tex]\overrightarrow \omega [/tex] góc cùng chiều, nên [tex]\gamma .\omega > 0[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu