Chọn đáp án sai:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn đáp án sai:

  • A Vật rắn quay đều có gia tốc góc bằng 0.
  • B Vật rắn quay đều là chuyển động quay của một vật có vận tốc góc tại mọi điểm trên vật đều bằng nhau.
  • C Vật rắn quay đều có vận tốc góc của vật không đổi theo thời gian .
  • D Phương trình chuyển động của vật rắn quay đều: [tex]\phi = \phi _0 + \omega t[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu