Chọn câu sai:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu sai:

  • A Vật rắn quay với gia tốc góc không đổi theo thời gian , ta nói vật rắn chuyển động quay đều.
  • B Mối liên hệ giữa tốc độ góc và góc quay: [tex]\omega _0^2 - \omega ^2 = 2\gamma \Delta \varphi [/tex]
  • C Phương trình vận tốc góc: [tex]\omega = \omega _0 + \gamma t[/tex]
  • D Phương trình tọa độ góc: [tex]\varphi = \varphi _0 + \omega _o t + {1 \over 2}\gamma t^2 [/tex] .

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu