Chọn câu sai: Xét chất điểm chuyển động quay trên quỹ đạo là đường tròn bán kính r.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu sai: Xét chất điểm chuyển động quay trên quỹ đạo là đường tròn bán kính r.

  • A Vận tốc dài có phương tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động, là đại lượng đặc trưng cho ta biết độ lớn, phương và chiều chuyển động của chất điểm khi đi trên cung tròn đó.
  • B Gia tốc dài ký hiệu là \overrightarrow a _t , đơn vị (m/s2), được tính theo công thức: [tex]a_t = {{\Delta v} \over {\Delta t}} = {{r\Delta \omega } \over {\Delta t}} = r\gamma ^2 [/tex] .
  • C Gia tốc dài đặc trưng cho sự biến đổi phương và độ lớn của vận tốc dài. Gia tốc dài luôn có phương tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động.
  • D Vận tốc dài ký hiệu là v, đơn vị (m/s), được tính theo công thức: [tex]v = {{\Delta s} \over {\Delta t}} = {{r\Delta \varphi } \over {\Delta t}} = r\omega [/tex] .

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu