Chọn câu sai: Khi vật rắn quay quanh một trục thì:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu sai: Khi vật rắn quay quanh một trục thì:

  • A Vật có thể quay nhanh dần với vận tốc góc âm.
  • B Vật quay theo chiều dương hay âm tuỳ theo cách chọn chiều dương.
  • C Chuyển động quay của vật là chậm dần khi gia tốc góc âm.
  • D Gia tốc góc không đổi và khác không thì vật quay biến đổi đều.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu