Một chuyển động quay nhanh dần đều thì luôn luôn có:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một chuyển động quay nhanh dần đều thì luôn luôn có:

  • A Tích vận tốc góc và gia tốc góc là dương.
  • B Gia tốc góc dương.
  • C Vận tốc góc dương và gia tốc góc dương
  • D Vận tốc góc dương.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu