Một chuyển động quay chậm dần đều thì luôn luôn có

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một chuyển động quay chậm dần đều thì luôn luôn có

  • A Gia tốc góc âm.
  • B Vận tốc góc âm.
  • C Tích vận tốc góc và gia tốc góc là âm.
  • D Vận tốc góc âm và gia tốc góc âm.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu