Xét vật rắn quay quanh một trục cố định. Chọn phát biểu sai?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Xét vật rắn quay quanh một trục cố định. Chọn phát biểu sai?

  • A Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn có cùng gia tốc góc.
  • B Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn có cùng vận tốc góc.
  • C Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn có cùng vận tốc dài.
  • D Trong cùng một thời gian, các điểm của vật rắn quay được những góc bằng nhau.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu