Vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định. Một điểm trên vật rắn không nằm trên trục quay có

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định. Một điểm trên vật rắn không nằm trên trục quay có

  • A Gia tốc tiếp tuyến lớn hơn gia tốc hướng tâm.
  • B Gia tốc tiếp tuyến cùng chiều với chuyển động.
  • C Gia tốc toàn phần nhỏ hơn gia tốc hướng tâm.
  • D Gia tốc toàn phần hướng về tâm quỹ đạo.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu