Phát biểu nào sai về vật rắn quay quanh một trục cố định?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Phát biểu nào sai về vật rắn quay quanh một trục cố định?

  • A Quỹ đạo của các điểm trên vật rắn là các đường tròn có tâm nằm trên trục quay.
  • B Gia tốc toàn phần hướng về tâm quỹ đạo.
  • C Mọi điểm trên vật rắn có cùng vận tốc góc tại mỗi thời điểm.
  • D Mọi điểm trên vật rắn có cùng gia tốc góc tại mỗi thời điểm.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu