Một vật rắn đang quay biến đổi đều quanh một trục cố định [tex]\Delta[/tex] xuyên qua vật thì:

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một vật rắn đang quay biến đổi đều quanh một trục cố định [tex]\Delta[/tex] xuyên qua vật thì:

  • A Tổng các momen lực tác dụng lên vật đối với trục quay ∆ bằng không.
  • B Vận tốc góc của một điểm trên vật rắn là không đổi theo thời gian.
  • C Tổng các momen lực tác dụng lên vật đối với trục quay ∆ có giá trị không đổi và khác không.
  • D Gia tốc tiếp tuyến của một điểm trên vật rắn có độ lớn tăng dần.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu