Một vật rắn quay quanh một trục đi qua vật. Kết luận nào sau đây là sai.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một vật rắn quay quanh một trục đi qua vật. Kết luận nào sau đây là sai.

  • A Các chất điểm của vật có cùng tốc độ tốc.
  • B Động năng của vật rắn bằng nửa tích momen quán tính với bình phương tốc độ tốc.
  • C Điểm nằm trên trục quay không chuyển động.
  • D Các chất điểm của vật vạch những cung tròn bằng nhau trong cùng thời gian.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu