Chọn câu sai.

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Chọn câu sai.

  • A Độ lớn của vận tốc góc gọi là tốc độ góc
  • B Tốc độ góc và gia tốc góc là các đại lượng đặc trưng cho chuyển động quay của vật rắn.
  • C Tốc độ góc bằng vận tốc góc nếu vật rắn quay theo chiều dương.
  • D Nếu vật rắn quay theo chiều âm thì tốc độ góc [tex]\omega <0[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu