Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?

  • A Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kỳ
  • B Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha.
  • C Véctơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.
  • D Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau [tex]{\pi \over 2}[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu