Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung [tex]{{100} \over {{\pi ^2}}}[/tex] (pF) và cuộn cảm có độ tự cảm L = 1\left( {\mu H} \right) . Mạch dao động trên có thể bắt được sóng điện từ thuộc dải sóng vô tuyến nào?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung [tex]{{100} \over {{\pi ^2}}}[/tex] (pF) và cuộn cảm có độ tự cảm L = 1\left( {\mu H} \right) . Mạch dao động trên có thể bắt được sóng điện từ thuộc dải sóng vô tuyến nào?

  • A Ngắn
  • B Dài và cực ngắn
  • C Cực ngắn
  • D Trung

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Dao động điện từ - sóng điện từ

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu