M ột vậ t r ắn đ ang quay đề u quanh m ột trục cố đị n h [tex]\Delta[/tex] thì m ột đi ểm xác định trên vậ t cách tr ục quay [tex]\Delta [/tex] kho ảng r \not= 0 có

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

M ột vậ t r ắn đ ang quay đề u quanh m ột trục cố đị n h [tex]\Delta[/tex] thì m ột đi ểm xác định trên vậ t cách tr ục quay [tex]\Delta [/tex] kho ảng r \not= 0 có

  • A độ lớn gia tốc toàn phần bằng không.
  • B vectơ gia tốc hướng tâm không đổi theo thời gian.
  • C độ lớn gia tốc hướng tâm lớn hơn độ lớn gia tốc toàn phần.
  • D vectơ gia tốc toàn phần hướng vào tâm quỹ đạo của điểm đó.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu