Một bánh xe đang quay với vận tốc góc 9 rad/s thì được tăng tốc với một gia tốc góc không đổi có độ lớn 3rad/s2 và sau một khoảng thời gian đạt được vận tốc 36 rad/s.Thời gian từ lúc tăng tốc đến lúc có vận tốc 36 rad/s là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh xe đang quay với vận tốc góc 9 rad/s thì được tăng tốc với một gia tốc góc không đổi có độ lớn 3rad/s2 và sau một khoảng thời gian đạt được vận tốc 36 rad/s.Thời gian từ lúc tăng tốc đến lúc có vận tốc 36 rad/s là

  • A 6 s.
  • B 12 s.
  • C 10 s.
  • D 9s.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu