Tại thời điểm t = 0, một vật rắn bắt đầu quay quanh một trục cố định xuyên qua vật (từ trạng thái nghỉ) với gia tốc góc không đổi. Sau 5 s nó quay được một góc 25 rad . Vận tốc góc tức thời của vật tại thời điểm t = 5 s là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Tại thời điểm t = 0, một vật rắn bắt đầu quay quanh một trục cố định xuyên qua vật (từ trạng thái nghỉ) với gia tốc góc không đổi. Sau 5 s nó quay được một góc 25 rad . Vận tốc góc tức thời của vật tại thời điểm t = 5 s là

  • A 25 rad/s.
  • B 15 rad/s.
  • C 5 rad/s.
  • D 10 rad/s.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu