Một cái đĩa bắt đầu quay quanh trục từ nghỉ với gia tốc góc không đổi. Sau 5,0s đĩa quay được 25 vòng. Hỏi số vòng quay được trong 5,0s tiếp theo?

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một cái đĩa bắt đầu quay quanh trục từ nghỉ với gia tốc góc không đổi. Sau 5,0s đĩa quay được 25 vòng. Hỏi số vòng quay được trong 5,0s tiếp theo?

  • A 50 vòng.
  • B 25 vòng.
  • C 75 vòng.
  • D 100 vòng.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu