Một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 5s quay được một góc là [tex]4 \pi[/tex] rad. Sau 10s kể từ lúc bắt đầu quay, vật quay được một góc có độ lớn là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 5s quay được một góc là [tex]4 \pi[/tex] rad. Sau 10s kể từ lúc bắt đầu quay, vật quay được một góc có độ lớn là

  • A 40 [tex]\pi [/tex] (rad).
  • B 16 [tex]\pi [/tex] (rad).
  • C 8 [tex]\pi [/tex] (rad).
  • D 20 [tex]\pi [/tex] (rad).

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu