Một bánh xe có đường kính 50cm quay nhanh dần đều trong 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 240 vòng/phút. Gia tốc tiếp tuyến của điểm M ở vành bánh xe là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Một bánh xe có đường kính 50cm quay nhanh dần đều trong 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 240 vòng/phút. Gia tốc tiếp tuyến của điểm M ở vành bánh xe là

  • A [tex]0,5\pi m/s^2[/tex]
  • B [tex]0,25\pi m/s^2[/tex]
  • C [tex]1 \pi m/s^2[/tex]
  • D [tex]0,75 \pi m/s^2[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu