Momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay [tex]\Delta[/tex] không phụ thuộc vào

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay [tex]\Delta[/tex] không phụ thuộc vào

  • A vị trí của trục quay [tex]\Delta[/tex] .
  • B kích thước và hình dạng của vật.
  • C vận tốc góc (tốc độ góc) của vật.
  • D khối lượng của vật.

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu