Hệ cơ học gồm một thanh AB có chiều dài l, khối lượng không đáng kể, đầu A của thanh được gắn chất điểm có khối lượng m và đầu B của thanh được gắn chất điểm có khối lượng 3 m. Momen quán tính của hệ đối với trục vuông góc với AB và đi qua trung điểm của thanh là

Thuvienvatly.com mời bạn giải Câu trắc nghiệm dưới mục bình luận:

Hệ cơ học gồm một thanh AB có chiều dài l, khối lượng không đáng kể, đầu A của thanh được gắn chất điểm có khối lượng m và đầu B của thanh được gắn chất điểm có khối lượng 3 m. Momen quán tính của hệ đối với trục vuông góc với AB và đi qua trung điểm của thanh là

  • A [tex]3ml^2[/tex]
  • B [tex]2ml^2[/tex]
  • C [tex]4ml^2[/tex]
  • D [tex]ml^2[/tex]

* Quay lại xem tất cả các câu trắc nghiệm trong chương: Cơ học vật rắn

* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản có sẵn:
Đăng nhập bằng tài khoản TVVL:
Tên đăng nhập
Mật khẩu